Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrósł o 44%

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrósł o 44%

Całkowity napływ bezpośrednie inwestycje zagranicznezainwestowane w Czarnogórze na koniec sierpnia wyniosły 758,22 mln euro, czyli o 44,58 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Według wstępnych danych Banku Centralnego (CBCG)największy wkład we wzrost miały inwestycje w kapitał własny. W tym samym czasie z kraju wycofano 198,89 mln euro.

„Napływ netto bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniósł 559,33 mln euro, co oznacza wzrost o 78,04 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku”, czytamy w biuletynie CBCG.

Z kraju wypłynęło 72,58 mln euro w ramach inwestycji rezydentów za granicą, a wycofanie przez nierezydentów środków zainwestowanych w Czarnogórze wyniosło 126,31 mln euro.

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w formie inwestycji kapitałowych wyniósł 410,76 mln euro, co stanowi 54,17 proc. całości. Z tego 281,59 mln euro zainwestowano w nieruchomości, a 129,17 mln euro w firmy i banki.

Porównaj obiekty

porównać