W czasie pandemii rząd Czarnogóry spłacił długi w wysokości 70 mln euro

W czasie pandemii rząd Czarnogóry spłacił długi w wysokości 70 mln euro

Według najnowszych oficjalnych danych Ministerstwa Finansów, w drugim kwartale tego roku, naznaczonym kryzysem koronawirusa i izolacji, rząd Czarnogóry spłacił 70,2 mln euro długu.

5,55 mln euro to spłata zadłużenia wobec rezydentów, a spłata zadłużenia nierezydentom wyniosła 35,10 mln euro.

Państwo musiało pożyczyć 369,3 mln euro z finansowania budżetowego, zakupu sprzętu wojskowego oraz finansowania inwestycji kapitałowych.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 3,1 mld euro, tj. 67,40% PKB, a zadłużenie krajowe - 559,38 mln euro, czyli 12,14% PKB. Depozyty na koniec drugiego kwartału 2020 r. Wyniosły 379,62 mln euro, w tym 38 477 uncji złota o wartości 60,49 mln euro, czyli 8,24% PKB.

W drugim kwartale 2020 roku wycofano 349,9 mln euro na realizację projektów infrastrukturalnych i rozwojowych oraz na finansowanie budżetu.

W drugim kwartale 2020 r. Zawarto pięć umów pożyczek na łączną kwotę 369,3 mln euro z pożyczkodawcami zagranicznymi.

Spośród 3,66 mld euro zadłużenia Czarnogóra najwięcej zawdzięcza euroobligacjom - 1,22 mld euro i 677,88 mln euro chińskiemu Exim Bank.

Spośród głównych wierzycieli Czarnogóra jest winna 182,77 mln euro Międzynarodowemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju, 103,95 mln euro Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu i 74,55 mln euro Paryskiemu Klubowi wierzycieli.

Ponadto Czarnogóra jest winna 36,86 mln EUR niemieckiemu Bankowi Rozwoju KFW i 42,11 mln EUR Bankowi Credit Suisse.

W marcu tego roku Czarnogóra była winna Komisji Europejskiej 300 tys. Euro, ale w czerwcu zapłaciła pełną kwotę.

Porównaj obiekty

porównać