Czas budowy nowej autostrady zostanie wydłużony

Czas budowy nowej autostrady zostanie wydłużony

Chińska firma CRBC nie zapłaci kary za nieprzestrzeganie harmonogramu budowy odcinka autostrady Smokovats-Mateshevo, jeśli inżynier stwierdzi, że żądania wykonawcy są uzasadnione siłą wyższą - pandemią koronawirusa.

Termin zakończenia wszystkich prac na autostradzie minął 30 września, ale nowy aneks do umowy nie został jeszcze podpisany. Organ nadzorczy francusko-włoskiego konsorcjum Ingerop Geodata ma decydować o wnioskach CRBC o przedłużenie.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej Osman Nurkovich oraz Dyrektor Generalny Monteput Jonuz Muevich odwiedzili ten odcinek drogi, aby sprawdzić poziom realizacji i jakość prac. Powiedzieli, że praca została wykonana w 90%.

Porównaj obiekty

porównać