1,63 mln euro zapłacono za nielegalne przedmioty

1,63 mln euro na nielegalne przedmioty

Według danych przedstawionych na posiedzeniu rządu, gminy Czarnogóry otrzymały łącznie 1,63 mln euro płatności za nielegalne przedmioty.

Według tych samych danych w Czarnogórze wydano 913 decyzji o legalizacji obiektów na 51 000 złożonych wniosków. Przetworzono ponad 38 000 żądań.

Liczba decyzji o legalizacji wydanych przez gminy: Niksic - 253, Bijelo Pole - 104, Podgorica - 76, Tuzi - 77, Tivat - 41, Zabljak - 31, Shavnik - 2, Rozaje - 47, Pluzine - 26, Pljevlja - 8, Plav - 5 , Moikovac - 17, Kotor - 22, Kolasin - 15, Gusinye - 36, Danilovgrad - 64, Cetinje - 39, Budva - 14, Berane - 10, Andrievitsa - 26.

Procedura legalizacji zakłada spełnienie szeregu wymagań zgodnie z dokumentacją projektową. Środki zebrane w procesie legalizacji zostaną zainwestowane w budowę brakującej infrastruktury i obiektów użyteczności publicznej na terenach, na których obiekty zostały zbudowane nielegalnie.

Ostatecznym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta i wyposażenie przestrzeni.

Porównaj obiekty

porównać