Przychody z turystyki spadły o 95% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Dochód-z-turystyki-w-Czarnogórze-spadł-miasto-Kotor

Przychody z turystyki w drugim kwartale wyniosły 9 814 000 euro w porównaniu z 207 670 000 euro w tym samym okresie ubiegłego roku. Dane są dostarczane zgodnie z wyliczeniami firmy doradczej Fideliti Consulting.

„Przychody z usług turystycznych spadły o 197 856 000 euro, czyli o 95 procent mniej niż w ubiegłym roku. W trzecim kluczowym kwartale ubiegłego roku przychody z usług turystycznych wyniosły 761 201 000 euro.

Podobnie jak w III kwartale tego roku, na razie obserwujemy spadek liczby turystów o ponad 90 proc. Spodziewamy się dodatkowego spadku przychodów z usług turystycznych w samym trzecim kwartale o około 700 mln euro ”- powiedział w Fideliti Consulting.

Całkowite dochody z turystyki w zeszłym roku wyniosły 1,1 miliarda.

Porównaj obiekty

porównać