W Tivacie powstanie nowy pięciogwiazdkowy hotel

Tivat-Tivat-nowy-pięciogwiazdkowy-hotel

Ministerstwo Finansów Czarnogóry ogłosiło przetarg nieograniczony na 30-letni wynajem 24 751 mkw. m ziemi we wsi Durashevichi, niedaleko Tivatu. Zwycięski inwestor jest zobowiązany do budowy ekskluzywnego pięciogwiazdkowego hotelu wraz z towarzyszącymi mu udogodnieniami.

W przetargu mogą brać udział wszystkie zainteresowane strony, w tym konsorcja, które zakupią dokumenty przetargowe i podpiszą Oświadczenie o ochronie danych.

Oferent musi wnieść wadium lub przedłożyć gwarancję bankową na rzecz Ministerstwa Finansów na kwotę 100 000 EUR wystawioną przez bank z oceną przynajmniej BBB przez Standard and Poor's lub bank zatwierdzony przez Komisję Przetargową.

Prowizja za zakup dokumentów przetargowych wynosi 30 000 euro.

Przyszłym inwestorowi stawia się szereg wymagań. Wśród nich - obecność co najmniej dwóch kompleksów hotelowych kategorii pięciogwiazdkowej, co najmniej pięć lat ciągłego doświadczenia w zarządzaniu takimi hotelami i przystaniami. Ponadto wnioskodawca musi posiadać nieruchomość o wartości co najmniej 30 milionów euro.

Ponadto inwestor musi mieć dowód, że w ciągu ostatnich pięciu lat pracy uzyskał co najmniej 20 mln euro zysku.

Oczekuje się, że wnioskodawca zaoferuje cenę minimalną 64 250 euro na poziomie rocznym i przedstawi program inwestycyjny opisujący strukturę i dynamikę inwestycji. Program inwestycyjny musi być ubezpieczony akceptowalną gwarancją bankową.

Porównaj obiekty

porównać