Rząd przeznaczy 4,3 mln euro na projekty w Niksiću i Rozaju

Rząd Czarnogóry zainwestuje około 4,3 miliona euro w realizację trzech projektów w Niksic i Rozaj w przyszłym roku.

Administracja zgodziła się na drugi etap budowy domu opieki. Kwota inwestycji w ten projekt wynosi 2,4 miliona euro.

Ponadto firma „Tehnogradnja” rozpocznie budowę siłowni w gimnazjum. Poprawi to warunki do uprawiania sportu i wychowania fizycznego. Rząd przeznaczy na ten projekt prawie 1,63 miliona euro.

Instytucja państwowa „Zahumlje” w Niksic zostanie zaktualizowana. Prace będą kosztować około 284 000 euro. „Zahumlje” jest symbolem życia kulturalnego miasta i dlatego wymaga poprawy.

Porównaj obiekty

porównać