W 2018 r. Gospodarka narodowa Czarnogóry wzrosła o 5%

Według agencji statystycznej Monstat PKB Czarnogóry wyniósł 4,66 mld euro, w porównaniu z 4,3 mld euro rok wcześniej.

Dla porównania: tempo wzrostu rosyjskiego PKB w 2018 r. Było znacznie niższe - 2,3% (Dane Rosstat).

W 2018 r. Produkt krajowy brutto na mieszkańca w Czarnogórze wzrósł do 7 495 euro, w 2017 r. - 6 908 euro.

W tym roku Czarnogórski Bank Centralny przewiduje spadek tempa wzrostu gospodarki narodowej do 3%. Jednak dług publiczny wzrośnie - do 78% PKB. Bank Światowy zauważa, że ​​w 2020 r. Ma on spaść do 71% PKB.

Porównaj obiekty

porównać