Tylko 1% nieruchomości w Czarnogórze zalegalizowano w tym roku

Od 15 lipca ubiegłego roku, kiedy upłynął termin składania wniosków o legalizację nieruchomości, tylko 643 obiekty (1,2%) uzyskały aprobatę.

Odwołania rozpatrywane są lokalnie. Legalizacji około 3800 obiektów odmówiono ze względu na ich niespójność z planami terytoriów i nierozwiązane problemy gruntów. Autorzy 24 tysięcy wniosków złożyli niekompletną dokumentację projektową.

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone w Kotor, Kolasin, Plevle, Bielo-Pole i Petnitsa, poinformowało Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki Czarnogóry. Z legalizacji otrzymano 1,14 mln euro. Liderami w zakresie pobierania płatności są Bielo-Pole, Budva, Niksic i Tivat.

Po upływie okresu legalizacji otrzymano kolejne 2400 wniosków. Ministerstwo podkreśliło, że powinny je odrzucić władze lokalne.

Możliwe jest, że władze zapewnią kolejną okazję do legalizacji ich własności. Decyzja zostanie podjęta w przyszłym roku.

Porównaj obiekty

porównać